LIQUID HUMIN 22

 

 

Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.

İLETİŞİM

Etikette Beyan Olunan İçerik W/W                         
Organik Madde                                                                          %16,3
Organik Karbon %8,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %2,1
 pH 6-8 (24 °C)
Ambalaj Tip                                                                                              5-10- 20 ve 1000 L

 

Kısa tanıtım ve ürün özellikleri :

Güçlü bir toprak düzenleyicidir. Gübrelerin yüksek oranda alınabilirliğini sağlayan nano boyutta humik + fulvik asit (aktif karbon) içeren mucizevi bir üründür.Toprakta Auxin, IBA (Oksin) ve enzimlerin faaliyetlerini tetikler. Bitki besin maddelerinin bitki organlarına transferi, bitkinin vegetatif aksam ve kök gelişimi, ürün verimi ve meyve kalitesi için dikkate değer etkiler sağlar.Şelatlayıcı özelliği, yavaş salınımlı ve akıllı gübre uygulamalarında diğer bitki  besin maddelerinden düşük dozda çok daha yüksek etki almasını sağlar.

LIQUID HUMIN 22, kullanımında toprak ve bitkideki etki ve gözlemler nelerdir?

     • Yavaş salınımlı ve akıllı gübre uygulamalarında beraberinde kullanılan gübrelere düşük oranda çok daha yüksek              etki almasını sağlar.
     • Toprakta Auxin, IBA (Oksin) ve enzimlerin faaliyetlerini tetikler.
     • Bitki besin maddelerinin bitki organlarına transferini sağlar.
     • Toprağın organik madde miktarını artırır, yapısını düzenler ve su tutma kapasitesini yükseltir. Topraktaki                            mikroorganizmaları harekete geçirir.
     • Güçlü bir toprak düzenleyicidir.
     • Gübreleri şelatlayarak yüksek oranda alınabilir sağlar.
     • Gübrelerin toprakta tutulmasını sağlayarak yıkanıp gitmesini engeller.
     • Nano boyutta humik + fulvik asit ile aktif karbon içeren mucizevi bir üründür.
     • Bitkinin vejatatif aksam ve kök gelişimi, ürün verimi ve meyve kalitesi için dikkate değer etkiler sağlar.
     • Toprakta bağlı bulunan veya birlikte uygulanan tüm makro ve mikro elementleri (N,P,K,Mg,Ca,S,Zn,Fe,Mn,B,Cu,Mo)
        parçalar, şelatlar ve nano boyuta (çok küçük boyuta) dönüştürerek bitkiye taşır.
     • Toprak florasında bulunan enzim ve mikroorganizmaların aktivitesini arttırır bu sayede toprağın verimliliğini ve su            tutma kapasitesini arttırır ve toprağın gevşek bir yapıya ulaşmasını sağlar.
     • Bitkinin kök sisteminin gelişimini teşvik eder ve bu sayede bitkide bol kılcal kök oluşumu sağlar.
     • Bitkinin koyu yeşil renk almasını sağlar.
     • Toprak verimliliğini ve aktivasyonunu son derece hızlı bir şekilde ıslah ederek bitkiden yüksek verim alınmasını               sağlar.
     • Toprakta; kuraklıktan, iklim koşullarından ve aşırı gübrelemeden kaynaklanan tuzluluk stresinden; bitkiyi korur ve            bitkiden yüksek verim alınmasını sağlar.

     • Meyveler arasında kalibre ve hasat tarihi açısından eşitliği garantiler.
     • Bitkinin hücre kütlesinde artışını garanti altına alarak eşit bir şekilde büyümesini sağlar.
     • Bitki sağlığını geliştirme ve korumanın yanı sıra, başta abiyotik olmak üzere, stres durumları ile başa çıkabilme               kapasitesini arttırır.

UYGULAMA DOZLARI

Toprak Uygulamaları
  • Sebzeler

1.5 - 3 Lt. / Da

  • Endüstri Bitkileri                    
1.5 - 3 Lt / Da
  • Meyveler

1.5 - 3 Lt / Da

Yaprak Uygulamaları
Yapraktan dekara 25 Lt su gelecek şekilde uygulamalarda 200 - 300 cc dozda önerilir.
  • Sebzeler

100 Litre suya / 200 - 400 cc

  • Endüstri Bitkileri         
100 Litre suya / 200 - 400 cc
  • Meyveler

100 Litre suya / 200 - 400 cc

KARIŞABİLİRLİK:

  • Uygulamanın başarısı için önerilen uygulama dozları, karışım tavsiyeleri ve uygulama metodları Ziraat Mühendisi önerisiyle değiştirilebilir.